Čtěte COVID informace na konci pokynů!

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

TJ Lokomotiva Teplice, z.s., oddíl orientačního běhu (LTP)

Datum:

4. září 2021 (sobota) a 5. září 2021 (neděle)

Typ závodu:

Sobota – jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati.

Neděle – jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati.

Rankingový koeficient 1,04 po oba dva dny.

Centrum závodu (shromaždiště):

Nové Město (v Krušných horách), lyžařský stadion (50.7027N,13.7057E). V centru je možno ve vymezené části stavět oddílové stany. Nocovat v centru závodu není dovoleno. Plánek centra je na konci pokynů.

Kategorie žebříček B:

D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B.

H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B.

Z důvodu malého počtu přihlášených byla v sobotu kategorie D21B zrušena a závodnice byly přesunuty do kategorie D21C. Ze stejného důvodu byla v neděli zrušena kategorie H21C a závodník byl přesunut do kategorie H21B.

Rankingové kategorie:

D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C.

Tréninkové tratě:

TA, TB, TC, TD.

Příjezd a parkování:

V obci Hrob odbočit ze silnice č. 27 na Mikulov a Moldavu (50.6617N, 13.7289E). V místě Moldava, odbočka Nové Město (50.6928N, 13.7035E) vás parkovací služba nasměruje na nejbližší volné parkoviště. Bude vybíráno parkovné Kč 50,- platné na oba dva dny.

Parkování mimo určené plochy je zakázáno. Jednotlivá parkoviště mají omezenou kapacitu, proto šetřete místem. Respektujte pokyny pořadatelů.

Závodníci, kteří přijedou autobusem vystoupí u odbočky. Autobus odjede parkovat do obce Moldava (50.7180N, 13.6901E).

Cesta z parkovišť P3 na shromaždiště vede po cestě přes louku, zpět k parkovací službě. Cesta z parkoviště P4 na shromaždiště vede po silnici, zpět k parkovací službě. Dále po zelené turistické značce.

Mapa rozmístění parkovišť na konci pokynů.

Možný je i příjezd vlakem, který vás dopraví přímo na parkoviště P1.

Vzdálenosti:

Parkoviště 1 – centrum: 200 m

Parkoviště 2 a výstup z autobusu – centrum: 1300 m

Parkoviště 3 – centrum: 1800 m

Parkoviště 4 – centrum: 2000 m

Prezentace – centrum: 0 m

Centrum – start sobota: 350 m / 25 m převýšení

Centrum – start neděle: 1 100 m / 40 m převýšení

Cíl – centrum: 0 m

Prezentace:

V centru závodu. V sobotu od 10:00 do 11:50. V neděli od 8:00 do 9:50.

Dohlášky na prezentaci do žebříčkových a rankingových kategorií budou možné pouze na místa vakantů (omezené množství) za dvojnásobek normálního startovného.

Do tréninkových kategorií TA, TB, TC a TD bude možno se přihlásit bez omezení za základní startovné. Po vyčerpání předem vytištěných map budou mapy tištěny na laserové tiskárně obyčejný papír, horší kvalita).

K prezentaci se nemusí dostavit oddíly, které mají vše v pořádku (zaplaceno a žádné změny). Tyto oddíly budou uvedeny na stránkách závodu v ORISu.

U dohlášek požadujeme připravenou hotovost v přesné výši!

Na prezentaci nebudou vydávány doklady o zaplacení, naleznete je ke stažení v ORISu.

Popisy kontrol:

Budou k dispozici samoobslužně ve formě piktogramů na shromaždišti. Nebudou vytištěny na mapě! V sobotu zelená barva, v neděli bílá barva papíru.

Start:

Intervalový

Čas 00 = v sobotu 12:00, v neděli 10:00.

Kategorie TA, TB, TC a TD startují po příchodu na start na SI krabičku v samostatném koridoru, dle pokynů startéra. V sobotu v čase 00 až 180, v neděli v čase 00 až 120.

Doba průchodu startovním koridorem je 3 minuty.

Cesta na start bude značena modrobílými fábory.

Parametry tratí:

Jsou uvedeny v ORISu a na webu závodu.

Cíl:

Na shromaždišti.

Časový limit:

Sobota 180 minut, neděle 90 minut.

Uzavření cíle:

Sobota: 18:50, neděle 14:00.

Zakázaný prostor:

Shromaždiště je uprostřed závodního prostoru. Vše mimo shromaždiště, předepsané cesty z parkovišť na shromaždiště a ze shromaždiště na starty je závodní prostor se zákazem vstupu. Prosíme, nevstupujte na soukromé pozemky okolních chat!

Mapa:

Sobota: Černé vody – sever, e = 5 m. Pro kategorie DH16B až DH21C, H35B, H40B a TD v měřítku 1 : 15 000, formát 31 x 26 cm, ostatní kategorie v měřítku 1 : 10 000, formát 27 x 39 cm.

Neděle: Černé vody – jih , 1 : 10 000, e = 5 m, formát A4.

Pro oba dva dny mapovali Milan Bílý a Jiří Vištejn, revize Jakub Bílý (srpen 2021). ISOM 2017-2.

Tisk map Žaket. Mapy jsou vytištěny na Pretex, 120g.

Mapy budou v cíli vybírány. Mapu vložte do tašky se zkratkou vašeho klubu. Vydávány budou v neděli po startu posledního závodníka.

Zvláštní mapové značky:

zelený křížek – vývrat

černý křížek – spadlý posed, dřevěná konstrukce, lapač hmyzu

černé kolečko – lapač hmyzu

Terén:

Vrcholové partie Krušných hor s velkým množstvím melioračních rýh, potůčků a bažinek, středně hustá síť cest, porostově pestré. Střídají se zde vyrostlé průběžné lesy, místa s roztroušenými břízami a hustníky. Rozhraní porostů jsou místy nezřetelná. Podložka je v některých místech značně rozbitá. Častá jsou místa s vyššími jednoletými bylinami, ztěžující běh a dohledávky kontrol (nemapované jako podrost).

V sobotu prochází závodním prostorem málo frekventovaná železniční trať. Běh po železniční trati a v její bezprostřední blízkosti je zakázán. Železniční trať je dovoleno překonávat pouze v místech na mapě vyznačených fialovou značkou 710 Průchod. Většina vyznačených průchodů kříží železniční trať mimoúrovňově. V místě úrovňového křížení železnice a cesty, můžete být pořadateli upozorněni na blížící se vlak, a je potřeba vyčkat na jeho průjezd. Závodník překonávající trať mimo vyznačená místa bude vyfocen a diskvalifikován! Kategorie D70B, D75B, H80B, TA a TB mají na trati povinný úsek značený červenobílými fáborky. Povinný úsek převádí závodníky přes železniční trať.

V lese probíhá soustavná činnost. Mohou se tak vyskytnout nové cesty a průseky, les může být místy hůře průběžný i díky ořezaným větvím z těžby. Mohou být nové vývraty.

V prostoru není žádný automobilový provoz, ale pozor na zvýšený výskyt cyklistů na některých cestách.

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Krabičku pro zjištění stavu baterie v čipu naleznete na shromaždišti.

V případě poruchy ražte do mapy do rezervních políček. Na tuto skutečnost je nutno v cíli upozornit cílového rozhodčího. Nedávat mapu do tašky!

Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.

Vyčítání čipů:

Bude v místě prezentace a je povinné pro všechny závodníky, i pro ty, kteří nedokončili závod.

Závodníci, kteří mají půjčený čip, jej po vyčtení odevzdají.

WC:

Toi-Toi pouze na shromaždišti. Na startu není a odskočit si do lesa není možné (závodní prostor a soukromé pozemky).

Mytí:

Vodou z požární cisterny. Nepoužívejte pro mytí zásobník s pitnou vodou. Je zakázáno mytí v potoce.

Občerstvení:

V cíli voda a šťáva pro všechny závodníky.

Na shromaždišti bude stánek s občerstvením a stánek s buchtami.

K dispozici bude zásobník SČVK s pitnou vodou.

V sobotu bude občerstvení v lese. K dispozici bude voda a voda se šťávou.

Dětská školka:

Bude v centru závodu. Předávejte děti s pitím a svačinou, a jen na nezbytně nutnou dobu.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti a budou dostupné i online.

Sobota: www.obltpb.cz/online-sobota/ neděle: www.obltpb.cz/online-nedele/

Vyhlášení vítězů:

První tři závodníci ve všech žebříčkových a rankingových kategoriích obdrží diplom a drobnou cenu. Vítěz kategorie H21A a D21A obdrží poukaz od Lázní Teplice v Čechách a.s. pro jednu osobu na dvě noci. Tréninkové kategorie nebudou vyhlašovány. Vyhlášení bude na shromaždišti každý den po doběhu posledního závodníka, který se ještě může umístit do 3. místa a po vypsání diplomů.

Jury:

Dominka Pachnerová, Josef Milota, Martin Posselt

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu sekce OB ČSOS pro rok 2021.

Předpokládané časy vítězů dle SŘ.

Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, respektive rizika jejich zákonných zástupců.

Protesty:

Písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti startovním listinám před konáním akce a protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na adresu Jiří Cabrnoch, Buštěhradská  241, 272 03 Kladno, nebo na e-mail hlavního rozhodčího jcabrnoch5113@gmail.com

První pomoc:

V cíli.

Web závodu:

www.obltpb.cz

Ochrana osobních údajů a fotografování:

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde budou pořizovány audiovizuální záznamy k propagaci akce, nebo oddílu OB a pro osobní potřeby závodníků. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním ani natáčením, oznamte to prosím explicitně fotografovi/kameramanovi. Účastí na akci souhlasíte se zveřejněním těchto záznamů.

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu: Miloš Eiselt

Stavitelé tratí: Petr Bílý, R1 (sobota), Jan Eiselt, R2 (neděle)

Hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch, R2

 

Děkujeme, že jste k nám přijeli a při absolvování závodu u nás, vám přejeme mnoho úspěchů.

 

Děkujeme sponzorům za poskytnuté ceny, finanční pomoc a propůjčení prostorů.

 

Statutární město Teplice    |    město Moldava    |    Lázně Teplice v Čechách, a.s.

Czech Aerosol, a.s.    |    Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.    |    ČEČRLE – STŘECHA, s.r.o.

TJ Lokomotiva Teplice, z.s.    |   Hasičský sbor Moldava    |    ORIGINÁLNÍ BRAMBŮRKY, s.r.o.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

 

Vydáno 1. 9. 2021

 

 

COVID informace:

Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu s aktuálně platnými ochrannými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu.

Každý účastník (závodník i doprovod), vyjma dětí do 6 let, je povinen prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti (potvrzení o ukončeném očkování/ negativní RT-PCR test max. 7 dní starý / negativní POC antigenní test max. 72 hodin starý / doklad o prodělání nemoci max. 180 dní starý). Pro urychlení kontroly doporučujeme instalaci aplikace Tečka. Kontrola bude pořadatelem prováděna u železniční stanice před vstupem na shromaždiště. Po prokázání obdrží každý účastník identifikační pásku, bez které mu nebude umožněn start. Pásku je nutno nosit viditelně (mít ji na shromaždišti i na startu) a to až do neděle do skončení závodů.

Podrobnější informace naleznete na: www.obltpb.cz/covid

Kontrola může způsobit zdržení při příchodu na shromaždiště, přizpůsobte tomu čas příjezdu a přijeďte s dostatečnou časovou rezervou.

Plánek parkovišť a příchodu na shromaždiště:

Plánek shromaždiště: