Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

TJ Lokomotiva Teplice, z.s., oddíl orientačního běhu (LTP)

Datum:

4. září 2021 (sobota)

5. září 2021 (neděle)

Typ závodu:

Sobota – jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem (5. závod žebříčku)

Neděle – jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem (6. závod žebříčku)

Závod rankingu s koeficient 1,04 po oba dva dny.

Centrum závodu:

Nové Město (Krušné hory), běžecký lyžařský areál, GPS: 50.7027N, 13.7057E.

Níže uvedené informace mohou být přizpůsobeny aktuálním nařízením vlády ohledně epidemiologické situace, a mohou být v Pokynech upraveny odlišně. Řiďte se informacemi dle Pokynů. 

Kategorie žebříček B:

D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B

H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B

Rankingové kategorie:

D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C

Nasazování závodníků do kategorií DH21A, resp. DH21B se řídí Soutěžním řádem systému Ranking. Rozdělení do podkategorií podle stavu rankingu k 31. 7. 2021. Podkategorie H21A má limit 70 závodníků a D21A má limit 60 závodnic. Podkategorie DH21B má limit 70 závodníků. Závodníci nad uvedený limit budou automaticky přesunuti do nižší podkategorie (A do B, resp. B do C).

Předpokládané časy vítězů dle SŘ.

Závodníci se přihlašují dle Soutěžního řádu sekce OB ČSOS pro rok 2021. Závodníci bez práva startu budou přeřazeni do tréninkových kategorií.

Tréninkové tratě:

TA – obtížnost na úrovni kategorie H10

TB – obtížnost na úrovni kategorie H12

TC – obtížnost na úrovni kategorie H16

TD – obtížnost na úrovni kategorie H35

Přihlášky:

do 22. 8. 2021 v informačním systému ORIS

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5295 a

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5296

Druhý termín přihlášek do 27. 8. 2021 za zvýšené startovné o 50 %.

Dohlášky na místě v omezeném množství pouze v kategoriích TA, TB, TC a TD. Bude upřesněno v Pokynech.

Případné otevření kategorie Příchozích bude uvedeno v Pokynech a na stránkách závodu.

Přihlášky mimo ORIS je nutno předem konzultovat u administrátora přihlášek – viz níže.

Vklady sobota:

D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C: 250,- Kč

D14B, H14B: 150,- Kč

D60B, D65B, D70B, D75B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B: 170,- Kč

D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B: 230,- Kč

TA, TB, TC a TD: 140,- Kč

Vklady neděle:

D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C: 200,- Kč

D14B, H14B: 150,- Kč

D60B, D65B, D70B, D75B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B: 170,- Kč

D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B: 190,- Kč

TA, TB, TC a TD: 140,- Kč

Za zapůjčení SI čipu: 50,- Kč/závod (za ztrátu SI čipu je požadována náhrada 800,- Kč).

Forma úhrady vkladů:

do 27. 8. 2021 na účet 115-8566780217/0100, VS 99+číslo oddílu podle adresáře ČSOS.

Systém ražení:

elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). V případě poruchy se razí do mapy, mapa se v tomto případě odevzdá ke kontrole cílovému rozhodčímu. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použitý dvakrát.

Vyčíst si musí všichni, kteří odstartovali do závodu, tedy i ti, co závod nedokončili.

Vzdálenosti:

Parkoviště, resp. výstup z autobusu – centrum závodu: do 1 200 m

Prezentace: v centru

Centrum závodu – start: sobota do 600 m, neděle do 2 000 m

Cíl: v centru závodu

Prezentace:

V centru závodů.

Sobota: 10:00 – 12:00, neděle: 8:00 – 10:00

Pouze pro dohlášky do tréninkových kategorií a změny čipů.

Start:

intervalový, čas 00 = v sobotu 12:00 hod, v neděli 10:00 hod.

Kategorie TA, TB, TC a TD startují podle příchodu na start na SI krabičku v samostatném koridoru.

Prostor závodu:

ohraničen na západě silnicí Nové Město – Moldava, na severu státní hranicí s Německem, na jihu a východě silnicí Nové Město – Cínovec.

Terén:

vrcholové partie Krušných hor s velkým množstvím melioračních rýh, potůčků a bažinek, středně hustá síť cest, porostově pestré. Střídají se zde vyrostlé průběžné lesy, místa s roztroušenými břízami a hustníky. Podložka je místy značně rozbitá.

Mapy:

Sobota: Černé vody – sever, e = 5 m. Pro kategorie DH16B až DH21C, H35B, H40B a TD v měřítku 1 : 15 000, ostatní kategorie v měřítku 1 : 10 000.

Neděle: Černé vody – jih , 1 : 10 000, e = 5 m.

Pro oba dva dny mapovali Milan Bílý a Jiří Vištejn, revize Jakub Bílý (červenec a srpen 2021). ISOM 2017-2. Vodovzdorně upravena. Tisk Žaket.

Ubytování:

Tělocvičnu pořadatel nezajišťuje. Na webu závodu budou zveřejněny odkazy na možná ubytování v blízkém okolí. Objednávku ubytování si zajišťují závodníci individuálně.

Dětská školka:

Bude upřesněno později dle aktuální epidemickohygienické situace

Protesty:

písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti startovním listinám před konáním akce a protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail hlavního rozhodčího jcabrnoch5113@gmail.com.

Ochrana osobních údajů a fotografování:

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznamy, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi.

Informace:

Webová stránka: www.obltpb.cz, ltp@centrum.cz

ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5295 a https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5296

Miloš Eiselt, 602 699 354

Michal Žejdlík, 606 684 850 – administrátor přihlášek

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu: Miloš Eiselt

Stavitelé tratí: Petr Bílý, R1 (sobota), Jan Eiselt. R2 (neděle)

Hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch, R2

 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 24. června 2021.